Aktuální informace

Dětský den u Močidla

22. květen 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: detsky_den_plakat.jpg

Nabídka brigády

22. květen 2018  /  oblast: ostatní

Obec Horka nad Moravou  hledá brigádníky na úklid veřejného prostranství a na drobné zahradnické práce.

Pracovní doba dle dohody. Nástup ihned.

Vhodné i pro studenty od 18 let.

Odměna  100,- Kč /hod.

Informace
- tel.  585 378 035, e-mail
obec@horka.cz

Pošta ve Skrbeni - změna

21. květen 2018  /  oblast: ostatní

Ve středu 23.5.2018 bude pošta ve Skrbeni otevřena pouze dopoledne od 8:00 - 11:00 hodin

MUDr. Randárová Bílá - změna

18. květen 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: dovolena-cela-ordinace-(2).doc

Koncert pro flétnu a klavír

16. květen 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: vargova-plakat.pdf

"Putování za paprsky hřebenatky" - povídání o cestě do Santiaga de Compostela

7. květen 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: camino-de-santiagobeseda.jpg

Video Skrbeň v roce 2017

3. květen 2018  /  oblast: kultura

Na webových stránkách obce byl v sekci VIDEO umístěn sestřih průběhu roku 2017 ve Skrbeni. 

Klavírní koncert

30. duben 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: johanna-hanikova_.pdf

Talentové zkoušky - ZUŠ Litovel, pobočka Skrbeň

30. duben 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: zus.pdf

Výstava - Lev kardinál Skrbenský

30. duben 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: lev.pdf

Zápis do Mateřské školy Skrbeň na školní rok 2018/2019

18. duben 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00423720180418091742.pdf

Prodej přísady

9. duben 2018  /  oblast: ostatní

Paní Halaxová oznamuje, že zahájila prodej přísady hlávkových salátů, máslových kedluben, bylin, macešek a balkonových květin.

Prodej ve všední dny od 14:00 do 17:00 hodin.

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

26. březen 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00376720180326101430.pdf

Rozpočet 2018 - oznámení

20. březen 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: rozpocet-2018---oznameni.pdf

Placení poplatku za odpad a stočného

16. únor 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00299320180216084158.pdf

Knihovna - změna

13. únor 2018  /  oblast: ostatní

Knihovna obce Skrbeň bude v pondělí 19. února 2018 z důvodu revize uzavřena.

PF 2018

27. prosinec 2017  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: pf-2018.pdf

Pořad o Kruhu přátel hudby

21. prosinec 2017  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: kruhy-17-11.mp3

Nové jízdní řády veřejné linkové dopravy od 1.1.2018

30. listopad 2017  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00161520171130122853.pdf

Burza práce

26. září 2017  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00008520170926143031.pdf

Cvičení žen v sále

5. září 2017  /  oblast: sport

Po letní přestávce bylo opět zahájeno pravidelné cvičení žen v obecním sále. Cvičí se vždy v pondělí a ve středu od 19:00 hodin.

Knihovna - změna půjčovní doby

28. srpen 2017  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00776920170828083944.pdf

Dotační program "DEŠŤOVKA"

17. květen 2017  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: destovka.pdf

POPLATEK ZA ODPAD (POPELNICE) A STOČNÉ

16. únor 2017  /  oblast: ostatní

POPLATEK ZA OPDAD (POPELNICE) A STOČNÉ

V roce 2017 je místní poplatek „za odpad“ 396,- Kč/osobu, stočné 1836 Kč/osobu.

Poplatky lze hradit hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet obce Skrbeň, a to zvlášť odpady, zvlášť stočné.

Číslo účtu:          180 172 33 69 / 0800

Odpad:                vs: 1340               ss: RČ plátce

Stočné:                vs: 2321               ss: RČ plátce

Poplatky lze hradit převodem samostatně za každou osobu na její rodné číslo nebo za více osob s uvedením jednoho rodného čísla. V takovém případě uveďte do poznámky, za které osoby jsou platby provedeny – nutná identifikace osoby.

Pokud se při hromadné platbě do zprávy pro příjemce nevejdou všechny  údaje o poplatnících, je povinnost plátce poplatku doručit na obecní úřad vyplněný formulář o hromadné platbě, kde budou tito poplatníci uvedeni, a to osobně, do schránky obecního úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu obec@skrben.cz. Formulář „Oznámení o hromadné platbě“  je ke stažení a adrese http://www.skrben.cz/ostatni-dokumenty/.

V případě nejasností se obraťte na obecní úřad.

 

Po uhrazení všech poplatků za celý dům si přijďte vyzvednout stravenky.

Upozornění ÚP ČR pro držitele dočasných průkazů OZP a průkazů MV

26. říjen 2015  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: upozorneni-up-cr-olomouc.docx

Vlakem i autobusem na jednu jízdenku!

1. červen 2015  /  oblast: ostatní

Občané mohou od 1. 7. 2015 na jeden jízdní doklad cestovat vlakem na trati 275 Olomouc – Drahanovice a v Olomouci následně využít i městskou hromadnou dopravu.

Na webových stránkách KIDSOK je vytvořen odkaz k tématu Integrace tratí do Olomouce http://www.kidsok.cz/prakticke-informace/integrace-trati-do-olomouce/

Příloha ke stažení: informacni-letak.pdf

Změna adresy - dávky hmotné nouze

22. leden 2014  /  oblast: ostatní

Změna adresy - dávky pro osoby se zdravotním postižením

20. leden 2014  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: zmena-adresy-pracoviste-referatu.odt

Udržujte tlakovou kanalizaci

7. říjen 2013  /  oblast: ostatní
Před nastávajícím zimním obdobím upozorňujeme občany, aby provedli čištění jímky, jak je uvedeno v Pokynech pro uživatele tlakové kanalizace /příloha č. 2 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod/. Předejde se tak zbytečným poruchám. Kromě jiného je v pokynech uvedeno, že: „Uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru šachty, a to zejména stěn šachty, elektrod a plováků, čerpadla a armatur ostříkáním proudem vody v intervalech dvakrát až čtyřikrát ročně podle míry znečištění. Před čištěním, jakoukoliv manipulací s čerpadlem, elektrodami a plováky je nutné vypnout hlavní vypínač!“ Zjistíte-li například uvolněné kabely či jinou závadu, neprodleně to nahlaste obecnímu úřadu.

Kontejner na textil

22. říjen 2012  /  oblast: ostatní

 

Koncem října byl poblíž křižovatky ulic Hlavní a Vyhnálovská umístěn zcela nový kontejner.      O jeho smyslu informuje v následujícím textu společnost, jejíž služby se obec rozhodla využít.
 
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad. Težko se pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. A to v míře maximální. Jak u nás doma tak i v zahraničí.      V České republice je prakticky jediný sběrač a zpracovatel starého šatstva, který řeší tuto problematiku tímto inovativním způsobem takto komplexně. Komodity tohoto typu sbírá, třídí, recykluje a obchodně realizuje na trzích celého světa.
Je to společnost REVENGE a.s., která umísťováním sběrných kontejnerů na šatstvo, boty ve Vašem okolí dává jistotu ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Společnost REVENGE a.s. touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí a to bez dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.
Každý den se v našem moderním, třídícím závodě v Boskovicích zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru  tříděním a zpracováním šatstva i bot. Zpracujeme 200300 tun měsíčně. Z této hromady se podaří část oblečení zachránit, tak aby mohli posloužit svému původnímu účelu, část se zpracuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje. Vložením Vašeho šatstva do té správné bedny jste právě vykonali další krok na cestě správným směrem.
Společnost REVENGE a.s.
 
Poznámka: Mějme stále na paměti, že tento kontejner (ani jiné kontejnery na tříděný sběr) nejsou odpadkovými koši. Uvědomme si, že sesbíraný textil bude někdo brát do ruky, třídit, odesílat k dalšímu využití nebo zpracování. Špinavé a potrhané hadry dávejte do popelnic, případně je odevzdejte při jarních a podzimních sběrech.

Sběr papíru třikrát týdně

27. leden 2012  /  oblast: ostatní

Od začátku února je zaveden sběr papíru ve dvoře základní školy takto:

středa: 14:00 - 17:00

pátek:  14:00 - 17:00

sobota:  8:00 - 11:00 

 

Důležité upozornění ke kanalizaci

29. září 2011  /  oblast: ostatní

 

Během letošního roku došlo celkem 5 x k poruše tlakové kanalizace z důvodu částečného nebo úplného ucpání čerpadla, protože byly do jímky spláchnuty hadry nebo vlhčené dětské hygienické ubrousky, nikoliv tedy z důvodu technické závady zařízení. Proto upozorňujeme, že v pokynech pro uživatele tlakové kanalizace, které všichni obdrželi, je uvedeno:
 
Do kanalizace nepatří :
-         štěrk, písek,
-         kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty apod.
-         tuky, olej (studený i horký )
-         ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny
-         textilie, silonové punčochy, provazce, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky
-         tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, gumové předměty
-         uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti, skořápky,
-         a podobně.
 
V pokynech je dále uvedeno:
Uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru šachty a to zejména stěn šachty, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) v intervalech dvakrát až čtyřikrát ročně podle míry znečištění.
 
Upozorňujeme, že je nezbytné sledovat chod zařízení tlakové kanalizace, kontrolovat, které kontrolky v ovládací skříňce svítí. Vždy musí svítit horní zelená kontrolka zobrazující, že je zařízení zapnuto. Pokud zelené světlo nesvítí, zaúčinkoval proudový chránič nebo vypadl jistič v domovním rozvaděči. V takovém případě čerpadlo samozřejmě neběží, nefunguje však ani zvuková signalizace poruchy! Je tedy nutné sledovat, co zařízení signalizuje a včas zasáhnout nebo přivolat opraváře.

DVD tělocvičné odpoledne

20. červenec 2011  /  oblast: sport

 

Na obecním úřadě lze zakoupit DVD s videozáznamem Tělocvičného odpoledne, které se ve Skrbeni konalo 4. června.

Zachránila lidský život

4. duben 2011  /  oblast: ostatní

Jana Coufalová ze Skrbeně projevila nedávno mimořádnou pohotovost a hrdinství. Svým počínáním zachránila mladý život. Na naši žádost popsala tuto událost takto:

"V pátek 25. března jsme si s mými kamarádkami Monikou Fišerovou a Marcelou Hošákovou naplánovaly klidnou vyjížďku s koňmi. Jely jsme směrem na přírodní koupaliště Poděbrady. Když jsme se vracely zpátky, asi 500 metrů od Mlýnského potoka v Olomouci-Hejčíně, jsme zaslechly křik. Jely jsme tedy za hlasem a našly tři opuštěná kola na mostě. Jelikož jsem měla nejklidnějšího koně, sesedla jsem a utíkala se podívat co se stalo. Naskytl se mi strašný pohled na hystericky plakající pětiletou holčičku stojící na břehu potoka. Řekla mi, že se tam topí její maminka s bráškou. Ihned jsem poslala holčičku za holkama, aby zavolaly záchranku. Kamarádky ji mezitím uklidňovaly. V bouřící vodě jsem zahlédla jen zmítající se tělíčko chlapce. Naštěstí měl cyklistickou přilbu, za kterou jsem ho zachytila a vytáhla na břeh. Chlapec už nedýchal, byl cyanotický a bez pulsu, proto jsem ihned začala s masáží srdce. Asi po třiceti stlačeních hrudníku začal dýchat a probral se. Byl zmatený, v šoku, ale při smyslech. Začala jsem ho uklidňovat a rychle jsme mu s děvčaty poskytly suché a teplé oblečení. Poté přijela záchranná služba a chlapce i s holčičkou si převzali. Chlapec je prozatím v nemocnici a podle informací jeho tatínka, je zdráv. Když si zpětně promítnu, co vše se v tom okamžiku odehrálo, uvědomuji si, že není nic důležitějšího v lidském životě, než jeho zdraví. Je to úžasný pocit, zachránit lidský život. Natož dětský.“
 
 

Nezbývá, než Janě vyjádřit velké uznání.

Kanalizace - poruchová služba

14. leden 2011  /  oblast: ostatní

V případě poruchy tlakové splaškové kanalizace volejte na tato telefonní čísla:

725 014 136 - Miroslav Procházka

602 889 875 - Jan Dopita

725 132 495 - Tomáš Spurný

Nový kontakt na obecní úřad

15. leden 2010  /  oblast: ostatní

Po výrazném zlepšení signálu O2 pro mobilní telefony lze nyní využít i spojení na obecní úřad prostřednictvím tel. čísla 725 855 074.

Sběrný box na elektroodpad

5. říjen 2009  /  oblast: ostatní

Na obecním úřadě je možné do speciálního boxu odevzdat drobný elektroodpad, to znamená malé domácí elektrospotřebiče (žehličky, mixéry, holicí strojky, budíky, ...), mobilní telefony, kalkulačky, klávesnice, přehrávače, videokamery, vrtačky, elektrické hračky, měřicí přístroje, tužkové a knoflíkové baterie apod.

Vyhledávání
Sportovní areál
Provozní řád sportoviště


Pro rezervaci je nutné se nejprve
registrovat! Více informací >>
Postup jak rezervovat tenisové hřiště
Kamery na hřišti
Časopis Infor

Poslední vydání časopisu Infor

Květen 2018
» stáhnout

Duben 2018
» stáhnout

Březen 2018
» stáhnout

Leden 2018
» stáhnout

Kontakty

Obecní úřad Skrbeň
Na Návsi 2
783 34 Skrbeň

Tel.: +420 585 967 574
+420 585 967 706
+420 725 855 074
Email: obec@skrben.cz
Úřední hodiny
Po7.45 - 11.00 | 11.30 - 17.00
Út7.45 - 11.00 | 11.30 - 15.30
St7.45 - 11.00 | 11.30 - 17.00
Čt7.45 - 11.00 | 11.30 - 15.30
zavřeno
Zasílání informací na email

Přejete-li si zasílat informace z obce na email, zadejte, prosím, Vaši emailovou adresu.

Všechna práva vyhrazena © 2010
Obec Skrbeň