Aktuální informace

Adventní koncert

7. prosince 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: petrof-trio-plakat.pdf

Klavírní koncert

5. prosince 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: doc00736320181205145903.pdf

Prodej vánočních stromků

5. prosince 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00733920181205134418.pdf

MUDr. Konrádová Hana - změna ordinace

4. prosince 2018  /  oblast: ostatní

Dětská lékařka MUDr. Konrádová oznamuje tyto změny:

čtvrtek 27.12.2018:                 ordinuje U Tržnice                        8:00 - 12:00 hodin

pátek 28.12.2018:                   ordinuje v Horce nad Mor.            7:30 - 10:00 hodin

pondělí 31.12.2018:                dětská klinika v Olomouci

Provozní doba pošty - změna

3. prosince 2018  /  oblast: ostatní

Pošta Skrbeň bude ve čtvrtek 6. prosince otevřena od 14:00 do 16:00 hod.

MUDr. Randárová Bílá - změna ordinace

28. listopadu 2018  /  oblast: ostatní

MUDr. Randárová Bílá v pátek 30. listopadu neordinuje. Sestra také nebude přítomna. 

Kino v sále

27. listopadu 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: plakat-kino-coco.jpg

Rozsvícení vánočního stromu

27. listopadu 2018  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: rozsviceni-stromu_2018.pdf

Prodej živých ryb

19. listopadu 2018  /  oblast: ostatní

Rybářství Tovačov - prodej ve čtvrtek 22.11.2018 od 9:15 do 9:40 hodin Na Návsi.

 

kapr l. třídy        88,- Kč/kg

kapr výběrový   98,- Kč/kg

pstruh duhový  169,- Kč/kg

tolstolobik           62,- Kč/kg

amur                  98,- Kč/kg

Volné pracovní místo - vrátný

13. listopadu 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: volne-pracovni-misto---vratny.doc

Výzva živnostníkům

6. listopadu 2018  /  oblast: ostatní

Na obecních webových stránkách jsou uvedeny kontakty na některé firmy působící ve Skrbeni. Seznam je ale už letitý a některé kontakty nejsou aktuální, naopak zde určitě chybí informace o mnoha dalších řemeslnících apod. Vyzýváme proto všechny „osoby samostatně činné“ a jiné podnikatele, mají-li zájem o zveřejnění kontaktů na webu obce, aby tyto informace poslali na adresu obec@skrben.cz, případně jinak doručili na obecní úřad.

 

Dětská lékařka - změna

16. října 2018  /  oblast: ostatní

Dětská lékařka MUDr. Hana Konrádová ve dnech 25.10. - 3.11.2018 neordinuje. Zástup MUDr. Švehlíková u Tržnice.

Hledá se kocourek

18. září 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00641020180918142308.pdf

Burza práce a vzdělání

17. září 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00633320180917080247.pdf

Nabídka uhlí

23. srpna 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: mohelnice.PNG

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

14. června 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: cp-od-1-7-2018.pdf

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

14. června 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: op-od-1-7-2018.pdf

Název nové ulice

31. května 2018  /  oblast: ostatní

POJMENUJTE ULICI

 

Na poli mezi ulicí V Oleškách a železniční tratí už probíhá příprava výstavby nové ulice. Ta však ještě nemá jméno. Zkuste se zamyslet a jméno nové ulice vymyslet. Své návrhy nějakým způsobem sdělte kterémukoliv členovi zastupitelstva nebo zašlete na obecní úřad.

Video Skrbeň v roce 2017

3. května 2018  /  oblast: kultura

Na webových stránkách obce byl v sekci VIDEO umístěn sestřih průběhu roku 2017 ve Skrbeni. 

Rozpočet 2018 - oznámení

20. března 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: rozpocet-2018---oznameni.pdf

Placení poplatku za odpad a stočného

16. února 2018  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00299320180216084158.pdf

Knihovna - změna

13. února 2018  /  oblast: ostatní

Knihovna obce Skrbeň bude v pondělí 19. února 2018 z důvodu revize uzavřena.

PF 2018

27. prosince 2017  /  oblast: kultura

Příloha ke stažení: pf-2018.pdf

Nové jízdní řády veřejné linkové dopravy od 1.1.2018

30. listopadu 2017  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00161520171130122853.pdf

Burza práce

26. září 2017  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00008520170926143031.pdf

Cvičení žen v sále

5. září 2017  /  oblast: sport

Po letní přestávce bylo opět zahájeno pravidelné cvičení žen v obecním sále. Cvičí se vždy v pondělí a ve středu od 19:00 hodin.

Knihovna - změna půjčovní doby

28. srpna 2017  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: doc00776920170828083944.pdf

Dotační program "DEŠŤOVKA"

17. května 2017  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: destovka.pdf

Upozornění ÚP ČR pro držitele dočasných průkazů OZP a průkazů MV

26. října 2015  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: upozorneni-up-cr-olomouc.docx

Vlakem i autobusem na jednu jízdenku!

1. června 2015  /  oblast: ostatní

Občané mohou od 1. 7. 2015 na jeden jízdní doklad cestovat vlakem na trati 275 Olomouc – Drahanovice a v Olomouci následně využít i městskou hromadnou dopravu.

Na webových stránkách KIDSOK je vytvořen odkaz k tématu Integrace tratí do Olomouce http://www.kidsok.cz/prakticke-informace/integrace-trati-do-olomouce/

Příloha ke stažení: informacni-letak.pdf

Změna adresy - dávky hmotné nouze

22. ledna 2014  /  oblast: ostatní

Změna adresy - dávky pro osoby se zdravotním postižením

20. ledna 2014  /  oblast: ostatní

Příloha ke stažení: zmena-adresy-pracoviste-referatu.odt

Udržujte tlakovou kanalizaci

7. října 2013  /  oblast: ostatní
Před nastávajícím zimním obdobím upozorňujeme občany, aby provedli čištění jímky, jak je uvedeno v Pokynech pro uživatele tlakové kanalizace /příloha č. 2 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod/. Předejde se tak zbytečným poruchám. Kromě jiného je v pokynech uvedeno, že: „Uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru šachty, a to zejména stěn šachty, elektrod a plováků, čerpadla a armatur ostříkáním proudem vody v intervalech dvakrát až čtyřikrát ročně podle míry znečištění. Před čištěním, jakoukoliv manipulací s čerpadlem, elektrodami a plováky je nutné vypnout hlavní vypínač!“ Zjistíte-li například uvolněné kabely či jinou závadu, neprodleně to nahlaste obecnímu úřadu.

Kontejner na textil

22. října 2012  /  oblast: ostatní

 

Koncem října byl poblíž křižovatky ulic Hlavní a Vyhnálovská umístěn zcela nový kontejner.      O jeho smyslu informuje v následujícím textu společnost, jejíž služby se obec rozhodla využít.
 
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad. Težko se pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. A to v míře maximální. Jak u nás doma tak i v zahraničí.      V České republice je prakticky jediný sběrač a zpracovatel starého šatstva, který řeší tuto problematiku tímto inovativním způsobem takto komplexně. Komodity tohoto typu sbírá, třídí, recykluje a obchodně realizuje na trzích celého světa.
Je to společnost REVENGE a.s., která umísťováním sběrných kontejnerů na šatstvo, boty ve Vašem okolí dává jistotu ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Společnost REVENGE a.s. touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí a to bez dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.
Každý den se v našem moderním, třídícím závodě v Boskovicích zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru  tříděním a zpracováním šatstva i bot. Zpracujeme 200300 tun měsíčně. Z této hromady se podaří část oblečení zachránit, tak aby mohli posloužit svému původnímu účelu, část se zpracuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje. Vložením Vašeho šatstva do té správné bedny jste právě vykonali další krok na cestě správným směrem.
Společnost REVENGE a.s.
 
Poznámka: Mějme stále na paměti, že tento kontejner (ani jiné kontejnery na tříděný sběr) nejsou odpadkovými koši. Uvědomme si, že sesbíraný textil bude někdo brát do ruky, třídit, odesílat k dalšímu využití nebo zpracování. Špinavé a potrhané hadry dávejte do popelnic, případně je odevzdejte při jarních a podzimních sběrech.

Sběr papíru třikrát týdně

27. ledna 2012  /  oblast: ostatní

Od začátku února je zaveden sběr papíru ve dvoře základní školy takto:

středa: 14:00 - 17:00

pátek:  14:00 - 17:00

sobota:  8:00 - 11:00 

 

Důležité upozornění ke kanalizaci

29. září 2011  /  oblast: ostatní

 

Během letošního roku došlo celkem 5 x k poruše tlakové kanalizace z důvodu částečného nebo úplného ucpání čerpadla, protože byly do jímky spláchnuty hadry nebo vlhčené dětské hygienické ubrousky, nikoliv tedy z důvodu technické závady zařízení. Proto upozorňujeme, že v pokynech pro uživatele tlakové kanalizace, které všichni obdrželi, je uvedeno:
 
Do kanalizace nepatří :
-         štěrk, písek,
-         kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty apod.
-         tuky, olej (studený i horký )
-         ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny
-         textilie, silonové punčochy, provazce, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky
-         tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, gumové předměty
-         uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti, skořápky,
-         a podobně.
 
V pokynech je dále uvedeno:
Uživatel je povinen provádět pravidelné čištění prostoru šachty a to zejména stěn šachty, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) v intervalech dvakrát až čtyřikrát ročně podle míry znečištění.
 
Upozorňujeme, že je nezbytné sledovat chod zařízení tlakové kanalizace, kontrolovat, které kontrolky v ovládací skříňce svítí. Vždy musí svítit horní zelená kontrolka zobrazující, že je zařízení zapnuto. Pokud zelené světlo nesvítí, zaúčinkoval proudový chránič nebo vypadl jistič v domovním rozvaděči. V takovém případě čerpadlo samozřejmě neběží, nefunguje však ani zvuková signalizace poruchy! Je tedy nutné sledovat, co zařízení signalizuje a včas zasáhnout nebo přivolat opraváře.

DVD tělocvičné odpoledne

20. července 2011  /  oblast: sport

 

Na obecním úřadě lze zakoupit DVD s videozáznamem Tělocvičného odpoledne, které se ve Skrbeni konalo 4. června.

Zachránila lidský život

4. dubna 2011  /  oblast: ostatní

Jana Coufalová ze Skrbeně projevila nedávno mimořádnou pohotovost a hrdinství. Svým počínáním zachránila mladý život. Na naši žádost popsala tuto událost takto:

"V pátek 25. března jsme si s mými kamarádkami Monikou Fišerovou a Marcelou Hošákovou naplánovaly klidnou vyjížďku s koňmi. Jely jsme směrem na přírodní koupaliště Poděbrady. Když jsme se vracely zpátky, asi 500 metrů od Mlýnského potoka v Olomouci-Hejčíně, jsme zaslechly křik. Jely jsme tedy za hlasem a našly tři opuštěná kola na mostě. Jelikož jsem měla nejklidnějšího koně, sesedla jsem a utíkala se podívat co se stalo. Naskytl se mi strašný pohled na hystericky plakající pětiletou holčičku stojící na břehu potoka. Řekla mi, že se tam topí její maminka s bráškou. Ihned jsem poslala holčičku za holkama, aby zavolaly záchranku. Kamarádky ji mezitím uklidňovaly. V bouřící vodě jsem zahlédla jen zmítající se tělíčko chlapce. Naštěstí měl cyklistickou přilbu, za kterou jsem ho zachytila a vytáhla na břeh. Chlapec už nedýchal, byl cyanotický a bez pulsu, proto jsem ihned začala s masáží srdce. Asi po třiceti stlačeních hrudníku začal dýchat a probral se. Byl zmatený, v šoku, ale při smyslech. Začala jsem ho uklidňovat a rychle jsme mu s děvčaty poskytly suché a teplé oblečení. Poté přijela záchranná služba a chlapce i s holčičkou si převzali. Chlapec je prozatím v nemocnici a podle informací jeho tatínka, je zdráv. Když si zpětně promítnu, co vše se v tom okamžiku odehrálo, uvědomuji si, že není nic důležitějšího v lidském životě, než jeho zdraví. Je to úžasný pocit, zachránit lidský život. Natož dětský.“
 
 

Nezbývá, než Janě vyjádřit velké uznání.

Kanalizace - poruchová služba

14. ledna 2011  /  oblast: ostatní

V případě poruchy tlakové splaškové kanalizace volejte na tato telefonní čísla:

725 014 136 - Miroslav Procházka

602 889 875 - Jan Dopita

725 132 495 - Tomáš Spurný

Nový kontakt na obecní úřad

15. ledna 2010  /  oblast: ostatní

Po výrazném zlepšení signálu O2 pro mobilní telefony lze nyní využít i spojení na obecní úřad prostřednictvím tel. čísla 725 855 074.

Sběrný box na elektroodpad

5. října 2009  /  oblast: ostatní

Na obecním úřadě je možné do speciálního boxu odevzdat drobný elektroodpad, to znamená malé domácí elektrospotřebiče (žehličky, mixéry, holicí strojky, budíky, ...), mobilní telefony, kalkulačky, klávesnice, přehrávače, videokamery, vrtačky, elektrické hračky, měřicí přístroje, tužkové a knoflíkové baterie apod.

Vyhledávání
Sportovní areál
Provozní řád sportoviště


Pro rezervaci je nutné se nejprve
registrovat! Více informací >>
Postup jak rezervovat tenisové hřiště
Kamery na hřišti
Časopis Infor

Poslední vydání časopisu Infor

Prosinec 2018
» stáhnout

Listopad 2018
» stáhnout

Říjen 2018
» stáhnout

Září 2018
» stáhnout

Kontakty

Obecní úřad Skrbeň
Na Návsi 2
783 34 Skrbeň

Tel.: +420 585 967 574
+420 585 967 706
+420 725 855 074
Email: obec@skrben.cz
Úřední hodiny
Po7.45 - 11.00 | 11.30 - 17.00
Út7.45 - 11.00 | 11.30 - 15.30
St7.45 - 11.00 | 11.30 - 17.00
Čt7.45 - 11.00 | 11.30 - 15.30
zavřeno
Zasílání informací na email

Přejete-li si zasílat informace z obce na email, zadejte, prosím, Vaši emailovou adresu.
Zasílání informací na email se řídí zásadami zpracování osobních údajů.


Odvolávám souhlas ze zasíláním informací z obce na email.

Všechna práva vyhrazena © 2010
Obec Skrbeň