Pro občany / Kamery na hřišti / Jak rezervovat tenis. hřiště

Postup jak rezervovat tenisové hřiště

 1. Hráč musí nejprve zažádat u správce sportoviště o registraci své osoby do seznamu hráčů. Toto provede zasláním:
  Jméno a Příjmení,
  Rok narození,
  E-mailová adresa (login do rezervačního systému),
  Číslo mobilního telefonu,
  Adresa bydliště,
  Heslo (6-10 znaků)

  na adresu správce sportoviště aca65@seznam.cz. Případně osobně u pana Františka Absolona.
 2. Správce sportoviště tuto registraci provede v termínu do 2 dnů. O registraci hráče vyrozumí správce zasláním e-mailové zprávy na zadanou e-mailovou adresu.
   
 3. Poté, co hráč obdrží toto potvrzení, může již provádět svoji rezervaci zvoleného času sportoviště.
   
 4. Rezervaci lze provést z www stránek obce, tedy www.skrben.cz v sekci rezervace tenisového hřiště stisknutím tlačítka “Rezervovat”. Dále se hráč přihlásí svojí e-mailovou adresou a zvoleným heslem a pokračuje dle instrukcí aplikace.
   
 5. Rezervaci je možné provádět na termín nejméně 1 minutu dopředu a na dobu maximálně 1 měsíce (nelze tedy zarezervovat např. každý čvrtek v 18 hodin na půl roku dopředu).
 6. Nelze-li ze strany hráče dodržet zvolený čas rezervace, lze ji prostřednictvím rezervačního systému stornovat nejpozději 3 hodiny před zvoleným časem. 
 7. Platby a ceny:

Každý hráč jednorázově za celý uplynulý měsíc, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce:

osobně na pokladně OÚ Skrbeň

elektronicky na účet obce Skrbeň číslo 1801723369/0800 – var. symbol 2111.

Do poznámky uveďte: jméno, příjmení/měsíc/rok

Pronájem tenisového hřiště: 60,- Kč/hodinu   50% sleva pro děti a mládež do 18 let včetně