Život v obci / Kultura, sport, turistika

Kultura, sport, turistika

K pořádání kulturních akcí je možno použít obecní sál pro 150 až 200 osob nebo menší sál pro 40 až 50 osob. Pravidelně se pořádají plesy, koncerty Kruhu přátel komorní hudby a příležitostné výstavy. Na počátku května se konají hody - svátek sv. Floriána. Obvykle po čtyřech letech se konají "ostatky s hanáckým právem" - masopust (naposledy v r. 2017).

Od roku 1990 vydává obec měsíčník Skrbeňský Infor.

V obci jsou tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol, Myslivecké sdružení, Skrbeňáček (dříve Spolek přátel skrbeňské školy), dva oddíly malé kopané a hokejový oddíl.

Ke sportovmímu vyžití lze využít sokolské hřiště.

Obcí vede turistická trasa a cyklotrasy č. 51A, 6027, 6266, které všechny navazují na Litovelské Pomoraví. V okolí lze navštívit Hanácký skanzen v Příkazích, zámek v Náměšti na Hané, jeskyně v Mladči a další zajímavá místa.