Pro občany / Placení poplatků

Poplatky 2024

Odpad: x osob 876,- Kč/osoba vs: 1345 ss: RČ plátce
Stočné: x osob 1 884,- Kč/osoba vs: 2321 ss: RČ plátce

Číslo účtu: 1801723369/0800

Poplatky se hradí od měsíce března.

Poplatky lze hradit hotově nebo kartou na obecním úřadě nebo převodem na účet obce Skrbeň, a to zvlášť odpady, zvlášť stočné.

Poplatky lze hradit převodem samostatně za každou osobu na její rodné číslo nebo za více osob s uvedením jednoho rodného čísla. V takovém případě uveďte do poznámky, za které osoby jsou platby provedeny – nutná identifikace osoby.

Pokud se při hromadné platbě do zprávy pro příjemce nevejdou všechny  údaje o poplatnících, je povinnost plátce poplatku doručit na obecní úřad vyplněný formulář o hromadné platbě (viz příloha), kde budou tito poplatníci uvedeni, a to osobně, do schránky obecního úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu obec@skrben.cz

Variabilní symboly pro ostatní platby:

Zahrádka, pozemek 1019                                           
Pozemek pod kůlnou 1019
Pronájem sportoviště 2111
Nájem hrobového místa 2111
Přihlášení k trvalému pobytu 1361 
Správní poplatky 1361
Bionádoba 2112

Příloha

  • Formulář Oznámení o hromadné platbě místního poplatku za odpad ke stažení DOC
  • Formulář Oznámení o hromadné platbě místního poplatku za stočné ke stažení DOC
  • Formulář Oznámení nároku na osvobození nebo úlevu za odpad ke stažení DOC
  • Formulář Žádost o vrácení přeplatku za odpady ke stažení DOC
  • Formulář Žádost o vrácení přeplatku za stočné ke stažení DOC
  • Tabulka svozu odpadů v roce 2023 ke stažení zde
  • Tabulka svozu odpadů v roce 2024 ke stažení zde