Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Na nové webové prezentaci obce Skrbeň jsou informace související s výkonem veřejné správy zveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Pro prezentaci všech informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk XHTML™ 1.0 Transitional, spolu s CSS předpisy stylů, což umožnuje kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost pak dovoluje informace zobrazit, respektive prezentovat na všech existujících zařízeních.

Informace o podmíněně povinných pravidlech vyhlášky o přístupnosti

Pravidlo č. 3

Stránky využívají doplňků JavaScript a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky standardně ovladatelné a plně použitelné.

Pravidlo č. 9

Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. Důvodem je skutečnost, že tyto dokumenty buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML 1.0 Transitional nepodporuje nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení ve formě souborů. Jako formáty těchto stažitelných souborů používáme standardních obecně rozšířených formátů .doc, .xls a .pdf.
Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu:

Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu technického správce serveru - pristupnost@skrben.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.