O obci / Projekty

Projekty financované z dotací

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj poskytl v rámci programu: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotační titul 01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce dotaci ve výši 346.069,- Kč na akci: „Chodník a autobusová zastávka „Skrbeň, rozcestí“.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj poskytl v rámci programu: Program na podporu JSDH 2023, dotační titul č.1 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023 dotaci ve výši 36.000 Kč na pořízení zásahových bot, zásahových obleků a zásahových rukavic pro jednotku SDH Skrbeň.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj přispěl v roce 2022 částkou 8.900 Kč na pořízení zásahových oděvů pro jednotku SDH Skrbeň.

„STROMY PRO SKRBEŇ“
Tento projekt byl realizován v roce 2021 s podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Státní fond životního prostředí

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj poskytl v roce 2020 dotaci 31.300,- Kč na akci „Dataprojektor s příslušenstvím pro Knihovnu obce Skrbeň“.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj poskytl v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 dotaci 500.000,- Kč na akci „Skrbeň – veřejné osvětlení – Na Návsi, Podvrbí, Spálená, Za Školkou – IV. etapa“.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj přispěl v roce 2018 částkou 100.000,- Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Skrbeň.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj poskytl v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 dotaci 300.000,- Kč na akci „Rekonstrukce části místní komunikace Vyhnálovská – Skrbeň“.

Operační program životní prostředí

Stavba "Skrbeň - splašková kanalizace" - podpořeno z OPŽP

Evropský fond pro regionální rozvoj

Zpracování návrhu nového územního plánu obce Skrbeň je financováno z Integrovaného operačního programu.

ROP Střední Morava

Projekt Moravská cyklostezka na území ORP Olomouc, k.ú. Skrbeň je financován z ROP Střední Morava.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj přispěl v roce 2015 částkou 15.000,- Kč na pořízení přenosného motorového kalového čerpadla s příslušenstvím pro jednotku SDH Skrbeň.