Život v obci / Škola

Škola

Základní škola Skrbeň - I. stupeň

Základní škola je málotřídní školou s postupnými ročníky prvního stupně. Navštěvují ji převážně žáci ze Skrbeně, ale výjimkou nejsou v posledních školních létech i žáci z okolí. Vychází ze vzdělávacího programu Základní škola. Cílem školy je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti za sebe i pracovní tým. Snaží se vytvářet školu, ve které se budou všichni dobře cítit.

WWW stránky: www.skolaskrben.cz

 

Škola

Základní škola Horka nad Moravou - II. stupeň

Partner projektu Moderní výuka v moderním prostředí - více informací o projektu na www.zshorka.cz